Periodical information
三才期刊采编系统
Acquisition System

(1900年创刊 双月刊)
Sponsors
Chinese Anti-cancer Association
Shaanxi Anti-cancer Association of China
Shaanxi Cancer Institute
Shaanxi Medical Association of China
Editing & Publishing
Editorial Board of Journal of Modern Oncology
309 Yanta West Road Xi'an Shaanxi Province 710061, P.R.China
Tel:0086-029-85578876
0086-029-85277356
0086-029-85276012
Fax:0086-029-85277356
http://www.xdzlyx.com/
E-mail:sxzlyx@263.net
Chief of Magazine Agency
Geng Qingyi(耿庆义)
Editor-in-Chief & Managing Director
Li Shuye(李树业)
Honorary editor in chief
Fan Daiming(樊代明)
Hao Xishan(郝希山)
Subscriptions
Domestic
Local Post Offices,China Post subscription code 52-297
Overseas
China International Book Trading Corporation
P.O.Box 399,Beijing 100044,China. Code No:M1985
Licence for Advertising
Shaanxi Industrial Commer-cial:6100004000094
Printing
Printing Branch of Xi'an Changfeng Noopsyche Science and Technology Industries Corp.
CSSN
ISSN 1672-4992
CN 61-1415/R
Price
RMB ¥10.00
US $6.00
????"Modern Oncology" (ISSN1672-4992, CN61-1415/R, semimonthly publication) is a nation-level domestic and foreign public released oncology periodical, proved by "Ministry of Chinese Science and Technique" and "News Publication Administration", also is one of the series periodicals of Chinese Anti-cancer Association. The journal is sponsored by Chinese Anti-cancer Association, Shaanxi Anti-cancer Association of China, Shaanxi Cancer Institute, Shaanxi Medical Academy of China and is managed by Shaanxi Scientific Technical Association. This journal is included by "Source Journals for Chinese Scientific and Technical Papers and Citations", "Chinese Scientific and Technical Core Periodical", "Chemical Abstracts of USA" , "Chinese Journal Net", "Chinese Academic Journal (CD-ROM Version) Full Text Database", "China Core Journals (Selection) Database", "Chinese Biomedical Literature Database", also is the full text internet journal of "Wanfang Data-Digital Periodical ", the source journal of "China Abstracts of Academic Periodicals"and "Chinese Medical Abstract?Oncology".更多...
[Guo Wenyan1,Yuan Weiwei2,Li Hua2,Cheng Peng2,Li Dong2,Gao Hui2,Su Xiaomei2,Liu Mingchang2,Chen Tao2,Zhang Tao1,2]
2019 20 [Abstract]()
[Lei Bo,Zhang Wanggang,He Aili,Chen Yinxia,Cao Xingmei,Zhang Pengyu,Zhao Wanhong,Wang Jianli,Liu Jie,Ma Xiaorong,Zhang Yanping,Liu Hailing]
2019 20 [Abstract]()
[Li Hong,Deng Wenying,Zhao Yuzhou,Zang Kai,Li Lu,Luo Suxia ]
2019 20 [Abstract]()
[Yu Wei1,Zhang Zhibiao2,Zhang Nengping1,Ma Da1,Liu Lijun1]
2019 20 [Abstract]()
[Han Zhenzhen,Lu Yongzhi,Zhang Longjie,Gong Shuai,Yuan Shengli]
2019 20 [Abstract]()
[Yuan Yanan,Du Mengnan,Huang Yanjie,Xu Qian,Zheng Jining]
2019 20 [Abstract]()
[Ma Xiaoli,Liu Juan,Cao Leiyu,Zhang Jianqing,Zhang Qian,Zhang Li]
2019 20 [Abstract]()
[Li Lingling1,Wang Lijie2,Long Yaping1,Hu Yi1,2]
2019 20 [Abstract]()
[Li Yanling1,Xue Qingli2,Wang Di3,He Juanjuan1,Li Junmei4,Wang Xiaohong5,Song Lili1,Guo Ruixia6]
2019 20 [Abstract]()
[Yang Pan1,Hou Junming2,Fan Meiling1,Wu Yichao1,Jiang Jing2,Yang Dezhen2,Feng Feixue2]
2019 20 [Abstract]()
[Tian Meijuan1,2,Song Xiangjin1,Wang Li3,Lu Cheng2,Zhang Jia1,Xie Hongjun1]
2019 20 [Abstract]()
[Hong Liu1,Han Yu2,Zhou Wei1,Yang Wanli1,Shi Gaokai1]
2019 20 [Abstract]()
[Li Wenxin,Ma Zuohong,Wang Kaiyu,Feng Zhaoqiang,Fu Xibo,Hua Xiangdong]
2019 20 [Abstract]()
[Xiong Jiajia1,Yu Tao1,Wang Haotian2,Hou Yiru1,Sun Jiayi1,Liu Yeqiu1,Chang Jing1,Wang Mixue1]
2019 20 [Abstract]()
[Zhang Ling1,Liang Na1,Fan Ping2,Chen Junhui1]
2019 20 [Abstract]()
[Gong Tian,Zhao Hongli,Wang Jianhua,Yang Qin]
2019 20 [Abstract]()
[Tang Lihong,Ma Ningye,Wang Yan,Yu Lu,Liu Yi,Jiao Yisheng]
2019 20 [Abstract]()
[Zhao Tiandi,Zhuang Hongqing,Wang Wei,Jiang Shukun,Wang Junjie]
2019 20 [Abstract]()
[Gao Wenchao,Wang Junliang,Cao Jingli,Wang Chao,Sun Bing,Shi Sanzhong,Wu Shikai]
2019 20 [Abstract]()
[Wang Shuting,Li Gaofeng,Li Heng,Wu Anhao]
2019 20 [Abstract]()
[Yang Fan,Tian Yuhang,Cheng Wen]
2019 20 [Abstract]()
[Feng Xue,Sun Yingying,Sun Xilin]
2019 20 [Abstract]()
[Zhou Li,Zhang Baihong]
2019 20 [Abstract]()
[Shi Wenwen1,Zhi Yuanyuan1,Cheng Binglin2,Guo Lindun3,Cheng Hao4,Zhang Shujun1]
2019 20 [Abstract]()
[Lu Wenqing1,2,Che Xiaofang1,2,Zheng Chunlei1,2,Liu Yunpeng1,2]
2019 20 [Abstract]()
[Guo Xiaolu1,2,A Rong1,2,Sun Xilin1,2]
2019 20 [Abstract]()
[Li Yihao,Wang Jianxun]
2019 20 [Abstract]()
[Liang Jin' e,Wang Anqi,Shi Yu,Liu Yunpeng,Zheng Chunlei,Che Xiaofang]
2019 20 [Abstract]()
[Ma Xiaoyun,Li Quanfu,Jiang Caihong,Chen Feng,Wu Yahan,Wang Wenjuan,Wu Yungaowa,Jin Gaowa]
2019 20 [Abstract]()
[Wang Juan1,Zhang Tiantian2,Zhang Chaoyang3,Zhong Chunsheng1]
2019 20 [Abstract]()